O programie

Projekt NOAH usprawnia planowanie przestrzenne i eksploatację miejskich wód opadowych i systemów odwadniających w celu zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak ulewne deszcze i powodzie. NOAH opracowuje nową warstwę dla ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które można wykorzystać w komputerowym modelowaniu odwodnienia. Łącząc to modelowanie z tradycyjnymi technikami planowania miejskiego, planowanie miejskie przenosi się z fragmentarycznego planowania indywidualnego na teren do holistycznego podejścia obejmującego całą zlewnię miasta.

Powodzie przynoszą zanieczyszczenia do Morza Bałtyckiego

Zmiany klimatyczne powodują intensywne opady deszczu i burze w regionie Morza Bałtyckiego. Miejskie systemy odwadniające nie są w stanie sobie z tym poradzić, dlatego powodzie stają się coraz bardziej powszechne na gęsto zaludnionych obszarach. Powodzie zwiększają ryzyko spłukiwania nieoczyszczonych ścieków z miejskich systemów odwadniających do przyrody. Jest to szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierną ilość składników odżywczych, niebezpiecznych substancji i patogennych drobnoustrojów w ściekach.

Holistyczne planowanie i inteligentne systemy odwadniające

Obszary miejskie mogą być przygotowane na powodzie dzięki lepszemu planowaniu i samodopasowującym się operacjom odwadniającym. Projekt NOAH połączył dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowych, siedem instytucji akademickich i badawczych oraz dwie organizacje parasolowe z sześciu krajów nadbałtyckich, aby połączyć swoje siły. Podejście NOAH polega na stworzeniu koncepcji całościowego planowania i wdrażania inteligentnych systemów odwadniających w rzeczywistych środowiskach miejskich. Holistyczne planowanie łączy zarządzanie wodą deszczową z planowaniem przestrzennym. Następnie opracowuje się inteligentne systemy odwadniające, aby istniejące obiekty były odporne na skutki zmian klimatu.

Zdrowsze i czystsze Morze Bałtyckie

Koncepcja NOAH jest łatwo skalowalna do każdego obszaru miejskiego wokół Morza Bałtyckiego. Wdrożenie tej koncepcji mogłoby zmniejszyć napływ zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego o połowę. Działania te są zakotwiczone w codziennych praktykach miast i urządzeń wodnych, co prowadzi do zdrowszego i czystszego Morza Bałtyckiego!